SZJA csökkentés 2022 -ben

Bejegyzésünkben áttekintjük az önkéntes pénztárak és a nyugdíjcélú megtakarításokkal elérhető személyi jövedelemadó megtakarítási lehetőségeket.

Rendelkezés az adóról – Önkéntes pénztárak és nyugdíj célú megtakarítások

Önkéntes pénztárakba, nyugdíj-előtakarékossági számlára vagy nyugdíjbiztosításba az egyénileg befizetett összeg 20%-át a megfizetett adónkból (meghatározott maximumig) a NAV visszautalja az adott megtakarítási formákba, így növelve az ott lévő megtakarításunkat. Ezek a megtakarítási formák alapvetően hosszú távú takarékoskodásra szolgálnak, az egészségpénztár és önsegélyező pénztár esetén van lehetőség rövidebb távon is kivenni a befizetéseket pótlólagos adófizetés vagy büntetés nélkül. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az egyes megtakarításokkal elérhető adókedvezményeket. SZJA csökkentés 2022-ben:

Megtakarítási forma Kedvezmény alapja Kedvezmény maximuma Teljes kedvezmény
1. Önkéntes egészségpénztár Egyéni befizetés, adomány 20%-a, +24 hóra lekötött összeg 10%-a+ prevenciós szolg. 10%-a 1+2+3 összesen maximum 150.000 Ft

1.+2.+3.+4.+5. összesen maximum 280.000 Ft

2. Önsegélyező pénztár Egyéni befizetés, adomány 20%-a, +24 hóra lekötött összeg 10%-a+ prevenciós szolg. 10%-a 1+2+3 összesen maximum 150.000 Ft

1.+2.+3.+4.+5. összesen maximum 280.000 Ft

3. Önkéntes nyugdíjpénztár Egyéni befizetés adomány 20%-a 1+2+3 összesen maximum 150.000 Ft

1.+2.+3.+4.+5. összesen maximum 280.000 Ft

4. Nyugdíj-előtakarékossági számla Befizetett összeg 20%-a maximum 100.000 Ft

1.+2.+3.+4.+5. összesen maximum 280.000 Ft

5. Nyugdíjbiztosítás Befizetett összeg 20%-a maximum 130.000 Ft

1.+2.+3.+4.+5. összesen maximum 280.000 Ft

Pár mondatban áttekintjük az egyes megtakarításokat, kicsit hosszabban írva az egészségpénztárakról, mivel ez rövid távú adóoptimalizálásra is jól használható.

SZJA csökkentés Önkéntes egészség- és önsegélyező segítségével

  • Minden típusú önkéntes pénztárra igaz, hogy a befizetett összeg a saját, egyéni számlánkra kerül
   jóváírásra. A befizetett összeg 20%-át kaphatjuk vissza a személyi jövedelemadónkból (a NAV az
   általunk megjelölt pénztárba utalja az összeget).
  • Az egészségpénztárak alapvető célja az, hogy az ott elhelyezett megtakarításainkat valamilyen
   egészségügyi probléma esetén felmerülő kiadás finanszírozására tudjuk felhasználni, így nem kerülünk
   kiszolgáltatott helyzetbe egy-egy váratlan kiadás esetén.
  • Mire lehet felhasználni a megtakarítást? Leggyakoribb kifizetések:
   o OEP által nem finanszírozott privát orvosi ellátás (pl. fogorvos, magánorvosi vizsgálat stb.), o gyógyterápiás kezelések (pl. gyógymasszázs, gyógytorna),
   o gyógyszer, gyógykészítmények,
   o gyógyászati segédeszközök (pl. kontaklencse, szemüveg, fogszabályozás eszközei stb.),
   o táppénzkülönbözet (betegség esetén a táppénz alacsonyabb mint a szokásos jövedelmünk, a különbözet kifizetését kérhetjük az egészségpénztártól),
   o otthoni gondozás, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő eszközök
   o Az önsegélyező pénztárakban levő egyenlegünk –az egészségpénztárakhoz hasonlóan- felhasználható egészségügyi kiadásokra, ezen kívül számtalan más formában nyújthatnak kifizetést, például születési támogatást, gyed/ gyes kiegészítést, haláleset esetén segélyt, beiskolázási támogatást, munkanélküliség esetén jövedelem kiegészítést stb. A szolgáltatásokkal kapcsolatban mindenki tanulmányozza a neki szimpatikus önsegélyező pénztár szolgáltatási rendjét.
  • Saját és közeli hozzátartozóink (szülő, gyermek, házastárs) fenti egészségügyi kiadásait is el tudjuk számolni!
  • A szolgáltatásokról, termékekről számlát kell kérni. Ezeket összegyűjtjük, időnként beküldjük a pénztárba, amely a felhasznált összeget kiutalja a bankszámlánkra. Legtöbb pénztárban lehetőség van kártyát is kérni a számlánkhoz (plusz költségért), amellyel az egészségpénztári számlánk terhére tudunk egyből fizetni a szolgáltatóknál, gyógyszertárban.
  • Ha meghatározott prevenciós szolgáltatásra használjuk fel a befizetett összeget, akkor a költség 10%-át megkapjuk jóváírásként a számlánkon. Ha nagyobb összeg van a pénztárunkban, akkor azt leköthetjük 24 hónapra, így a lekötött összeg 10%-a után szintén jár a kedvezmény.
  • A pénztárban levő megtakarításunkat a pénztár befekteti, a hozamot jóváírja a számlánkon, a hozam adómentes.
  • A pénztárak általában a befizetett összeg nagyságától függő költséget vonnak le (minél magasabb a befizetett összeg, annál alacsonyabb a költség).
  • Ha nem a meghatározott szolgáltatásokra, termékekre használjuk fel a pénztárban levő megtakarításunkat, akkor pótlólagos adófizetési kötelezettség is keletkezik!
  • Arra figyeljünk oda, hogy a jelzett adókedvezményeket csak a fizetendő személyi jövedelemadónkból tudjuk érvényesíteni! Ha nincs (elég) személyi jövedelemadónk (pl. családi kedvezmény miatt vagy részmunkaidőben, alacsony jövedelemre vagyunk bejelentve vagy kisadózók vagyunk), akkor nincs miből érvényesíteni a kedvezményt! Ez az összes megtakarítási formára vonatkozik!

  Példa: Kovács Géza 2022. decemberében belép egy önkéntes egészségpénztárba. Még decemberben befizet a számlájára 500 ezer Ft-ot. A pénztár a befizetésből levon 5% működési költséget, így az egyéni számláján megjelenik 475 ezer Ft. Kovács Géza 2023-ben beadja a szja-bevallását, amiben rendelkezik a pénztári befizetéséről. A NAV kiutal az egészségpénztári számlájára 100 ezer Ft-ot (20%). A befizetését 2023-ban folyamatosan használja fel, a számláján levő egyenleg után a pénztár negyedévente hozamot ír jóvá, összesen 5 ezer Ft-ot. Így a számláján összesen lesz 580 ezer Ft felhasználható egyenleg (475+100+5).

  Géza idősebb szülei havi 20 ezer Ft-ot költenek gyógyszerre, amit elszámol (240 ezer/év). A család (gyerek, feleség) 50 ezer Ft-ot költött gyógyszerre, 120 ezer Ft-ot szemüvegre és kontaklencsére, 90 ezer Ft-ot pedig magánorvosra (fogorvos és MRI vizsgálat). Így az egészségpénztár kiutal neki 500 ezer Ft-ot (240+50+120+90) 2022 során. A maradék 80 ezer Ft-ot vésztartalékként a számláján hagyja (vagy ha leköti, akkor a következő évben 10%, 8 ezer Ft adókedvezményt szerezhet ezután….) .

  SZJA csökkentés Önkéntes nyugdíjpénztár segítségével

  • Hosszú távú megtakarítási forma, amelyben a nyugdíjas éveinkre takarékoskodhatunk. A legtöbb
   pénztár több választható portfóliót is kínál, amelyek eltérő várható kockázattal és hozammal
   rendelkeznek. A pénztárban elért hozamunk adómentes. A nyugdíjcélú kifizetés is adómentes.
  • Az önkéntes nyugdíjpénztárak viszonylag alacsony költségszinttel működnek, ezért jó választás lehet
   azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak a befektetésük menedzselésével foglalkozni.
  • A befizetett összeg 20%-át kaphatjuk vissza a személyi jövedelemadónkból.
  • Arra figyeljünk, hogy nyugdíj előtt csak korlátozottan, illetve jelentős veszteséggel férhetünk hozzá a
   megtakarításokhoz:
   o a pénztárban elért hozamokat 10 év várakozási idő után (3 évente egyszer) adómentes
   felvehetjük,
   o a befizetett összeghez (tőkéhez) a 10 éves várakozási idő után férhetünk hozzá. A 2007.12.31
   után teljesített befizetésekhez csak a befizetést követő 20. évtől juthatunk hozzá adómentesen.
  • Ha önkéntes nyugdíjpénztárt szeretnénk választani, akkor tájékozódjunk (pl. az MNB honlapján) a
   pénztár költségszintjéről és az elmúlt 5-10 évben elért hozamáról.

  A pénztárak után járó 20%, max. 150 ezer Ft személyi jövedelemadót a NAV az általunk megjelölt egyetlen önkéntes pénztári számlánkra utalja vissza (pl. ha utaltunk egészségpénztárba és nyugdíjpénztárba, akkor is csak az egyiket jelölhetjük meg).

  SZJA csökkentés Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) segítségével

  • A NYESZ egy speciális értékpapír számla, amelyen saját magunk kezelhetjük a nyugdíjcélú megtakarításainkat (pl. vehetünk/ eladhatunk befektetési jegyeket, állampapírokat, részvényeket…). Ezért ez annak ajánlott, aki valamennyire aktívan tud és kíván foglalkozni a befektetéseivel.
  • Előnye, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások közül előreláthatólag ennek a legalacsonyabb a költsége.
  • A befizetett összeg 20%-át, max 100 ezer Ft-ot (aki 2020. január 1. előtt tölti be a öregségi
   nyugdíjkorhatárt, annak 130 ezer Ft-ot) utal a NAV a NYESZ számlájára.
  • A NYESZ-en elért hozamok adómentesek (kivéve az osztalékot).
  • Ha valaki nem nyugdíjcélú kifizetést kér a számláról, akkor a korábbi állami támogatásokat 20%-kal növelt értéken vissza kell fizetni, valamint a számlán elért hozam után (nem az összes befizetés után!) szja és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége lesz.
  • Egy kivétel van: a NYESZ számla tartós befektetési számlává (TBSZ) alakítható. Ilyenkor csak az
   átalakítás és az azt megelőző évben kapott NAV jóváírásokat kell növelten visszafizetni. Ez kivédhető azzal, hogy az utolsó két évben nem rendelkezünk NYESZ-szel kapcsolatban adóról.

  SZJA csökkentés Nyugdíjbiztosítás segítségével

  • A nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol a biztosító szolgáltatására (azaz a megtakarítás
   kifizetésére) az alábbi esetekben kerül sor:
   o biztosított halála,
   o biztosított saját jogú nyugellátásra való jogosultságának megszerzése,
   o biztosított egészségi állapotának legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, vagy
   o a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor.
  • A nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-át, max. 130 ezer Ft-ot kaphatunk vissza a személyi jövedelemadónkból (a NAV az összeget a nyugdíjbiztosítási számlánkra utalja).
  • Ha nem nyugdíjcélra használjuk a megtakarítást, akkor a NAV jóváírásokat 20%-kal növelt értéken kell visszafizetni.
  • A biztosítások esetén elért hozam (kamatjövedelem) egyszeri díjas biztosításoknál a szerződéskötést követő 5 év elteltével, rendszeres díjasoknál 10 év elteltével adómentes (egyszeri díjasoknál a 4.-5. év között, rendszeres díjasoknál a 7.-10. évben csak a hozam 50%-át kell kamatjövedelemnek tekinteni).
  • A nyugdíjbiztosítások legnagyobb hátránya a magas költségük.

  Nyugdíjbiztosítást általában senkinek sem ajánljuk a magas költségek miatt. Ilyet csak az vegyen, aki a szerződéses dokumentációk alapján önállóan (és nem az ügynök elmondása alapján!) képes megérteni és átlátni a költségeket!

   

  ÖSSZEFOGLALÁS: Mindenkinek, akinek van elegendő fizetendő személyi jövedelemadója, ajánljuk, hogy a családi egészségügyi kiadásait egészségpénztáron (vagy önsegélyező pénztáron) keresztül finanszírozza!
  A fenti megtakarításokkal a befizetett jövedelemadónk egy részét „visszaszerezhetjük”.